Kultúratudomány kategória bejegyzései

Spiró György ideológiáról, magyarságról, irodalomról

A beszélgetést Szerbhorváth György vezeti

Reklámok

K. Horváth Zsolt: Fake news és propaganda

Hit és tudás a bizonytalanság korában (2018)

Az alternativ tény fogalma
Menekültek, plakátok
Putyin troll-minisztériuma
Post-truth society
Brit tudósok
Rémhír és álhír
Guszev kapitány
HItelesség
Mi a tudás?

Conflict Zone

Letöltés

 • Budapest felhelyezése a migrációs térképre 2016. február 10.
 • Menekültország 2016 február 17.
 • Minden kincs Palmyra sorsára jut 2016 február 24.
 • Kultúracsinálás Erdélyben  2016 március 2.
 • A posztkoloniális államok kudarca I. rész  2016 március 9.
 • Nemzeti újraegyesítés a határok fölött 2016. március 18.
 • A posztkoloniális államok kudarca II. 2016 március 22.
 • Nyugatról keletre 2016 március 30.
 • Jelentés a Duna túloldaráról: Felvidék   2016 április 13.
 • Közel-Kelet a nyugati médiában  2016 április 20.
 • Beregszásztól Újvidékig 2016 április 27.
 • Conflict/Contact zone   2016 május 6.

György Péter: Kulturális örökség

Mit jelent ez a fogalom, mint vált az elmúlt években a történelem ’kihívójává’ , milyen mediális
összefüggésrendszerben használjuk azt, s miért? Miként függ össze a két fogalom egymással, a
magas és populáris kultúra hagyományával?


Mire használjuk a kulturális örökséget?
Kulturális örökség, Bódvalenke, gasztronómia, néprajz, Korunk, urbanitás, Nyáry Krisztián, irodalomtörténet, kulturális tér, Pajor Tamás neurotic versek, kulturális használat, nemzeti történelem, elbeszélés, idő – késés neurózisa


Az örökség mint építészeti probléma
Tárgyi kultúra, politikai probléma, érzéki/szenzuális probléma, tér/építészeti probléma, eszmetörténet, Stephen Kotkin: Magnyitogorszk, szocialista realizmus, Devecseri Gábor, Janáky István, Molnár Péter, Ilja Kabakov, totális installáció, Grodon Matta-Clark, Konsztantyin Melnyikov, buszgarázs, Erik Bulatov, klasszikus szürrealizmus, Mojzer Miklós, népi építészet, szakrális tárgy, Ópusztaszer, Skanzen, gulág, Oleg Pavlov


Kulturális örökség – módszertani probléma
Hermann Hesse, Friedrich Nietzsche, visual studies, Háy Ágnes, Sárosi Bálint, Pierre Nora, Baross Gábor, Tabán, 6:3 avagy, játszd újra Tutti, István, a király, David Lowenthal, NDK, Christa Wolf, Jürgen Habermas, Volker Braun, osztalgia, Albertinum, Gerhard Richter, Bernáth Aurél, A mások élete, Barbara, BCG oltás, Bruno Schulz


Kulturális örökség – építészeti példák
Önmagát beteljesítő prófécia, Simone Weil, David Lowenthal, népi építészet, Mojzer Miklós, preindusztriális építészet, Gagyi József, székelykapu, Verecke, Szentendre, magaskultúra, Checkpoint Charlie, Saksenhausen, Recsk, Hortobágy, Bacsó Péter, Te rongyos élet, A tanú, Aczél György, kitelepítés, Terror Háza, Kádár dolgozószobája, Kádár-villa, Issekutz Béla, üdülés, Prora, Szocsi, Jalta, Assza


Épített – nem épített határa
Építészet, narratíva, Verecke, Feszty-körkép, zarándoklat, kulturális turizmus, Erőss Zsolt, Erdély, városi turizmus, Lakatos Imre, kiválasztottság, Péter Gábor, Szász Béla, hit, vallási turizmus, személyesség, hagyomány, gasztronómia, interface, nyilvánosság, Rudolf Hess, Rákosi Mátyás, SZálasi Ferenc, emléktáblák, Isaac Basevic Singer

A felvételeket készítette és szerkesztette Szabó Mercédesz

 

Marosán György: Társadalmi evolúció

2014-15, őszi félév

Bevezető előadás.

 


A társadalmi evolúció modelljeiről általában
Evolúció, társadalmi evolúció, kleptokrácia, etnocentrizmus, állam, politika, tulajdon, piac, párválasztás, vallás, kattan-indít mechanizmus, kulturális evolúció, Fosbury Flop, kultúra, mémek, gének, öröklődés, adaptáció, Darwin, mutáció, szelekció, veszélyes mém, nacionalizmus, fenotípus, kiterjesztett fenotípus, evolúciós konstrukció, humánetológia, haszonáldozati költség, evolúciós pszichológia, mentális modul


Etnocentrizmus, rasszizmus és identitáskérdések
Nemzet, kötődés, glorifikáció, magyarság, Csíkszentmihályi Mihály, boldogság, erkölcs, trolleyology, morális alapérték, gondolatkísérletek, pirézek, etnocentrikus szindróma, altruizmus, altruista büntetéses játékok, rasszizmus, implicit asszociációs tesztek, ösztönös rasszista, evolúciós program, szocializáció, élettapasztalat, kollektív identitás, identitás, vallás, nemzeti identitás, multikulturális identitás, XXI. század, család, testvér, csoportidentitás, modern média


A vallás evolúciós elmélete
Vallás, tudomány, képlet, fejlődés, társadalom, Arisztotelész, zoón politikon, társadalomtudomány, narratívák, antropológia, szociológia, öröklődés, mutáció, szelekció, antropocentrikus, evolúciós pszichológia, csaló-felismerő modul, kattan-indít mechanizmus, adaptáció, evolúciósan adaptív környezet, evolúciós konstrukció, melléktermék, zaj, kulturális univerzália, büntetési hajlandóság, tudatelmélet, ritualitás, spirituális modul, humán etológia, szociális vallás


Az erkölcs evolúciós elmélete
Evolúciós pszichológia, erkölcs, morfológia, túlélés, adaptáció, költség, haszon, társulás, társadalom, viselkedési programrendszer, Kant, természet, ösztön, evolúciósan adaptív környezet, erkölcsi szociális nyomás, etika, erkölcsi modul, közösség, kötődés, rajongás, kognitív stratégia, kultúra, norma, tabu, Máté-szindróma, aranyszabály, Biblia, Konfuciusz, vallás, fogolydilemma, szemet szemért (tit for tat) szabály


Marosán Bence: Az állam társadalmi evolúciós szerepe
Állam, civilizáció, bürokrácia, ősközösség, játékelmélet, fogolydilemma, “tit for tat” stratégia, közlegelők tragédiája, közösség, büntetés-végrehajtás, etológia, kultúrantropológia, papagó indiánok, normaszegés, Darwin, természetes szelekció, szexuális szelekció, csoportszelekció, proszociális viselkedési formák, antiszociális viselkedési formák, állam, Hobbes, John Locke, természeti állapot, Rousseau, magántulajdon, viselkedési modul, genetikai torzulás, státuszkövetés, hierarchia, másodlagos polyautasság problémája, parlament, Montesquieu


Az emberi döntés evolúciója: racionálisak vagy irracionálisak vagyunk?
Társadalom, altruista, játékelmélet, bizalomjáték, alacsony és magas Machiavellisták, ultimátum, fejlett piacos társadalom, fejletlenebb törzsi társadalom, büntetési hajlandóság, bilaterális piac, multialterális piac, piaci alku, morál, szolidaritás, evolúció kulturális evolúció, csere, viselkedési közgazdaságtan, jószág, javak, piacgazdaság, közös javak játéka, együttműködés, közösség, másodrendű polyautas, racionális büntetés, neofita, Rousseau, Hayek, ultimátum játék


A történelem evolúciós elmélete: hogyan készül a történelem?
Dan Ariely, történelem, politika, Eric X. Li, Fukuyama, demokrácia, autokrata vezetés, XXI. század, társadalmi evolúció, adaptív konstrukció, történelmi narratíva, tudományos paradigma, birodalom, Európa, emberi agy, Edison-intelligencia, Machiavelli-intelligencia, evolúció, kultúra, kompozit, gén és kultúra koevolúciója, biológiai markerek, alfahím, Rousseau, kulturális univerziák, norma, proszociális ösztön, állam, szolidaritás, tulajdon, közlegelő tragédiája


Az európai történelem evolúciója: miért volt Európa annyira sikeres?
Jared Diamond, ösztönszerű rasszizmus, helyreállító igazságszolgáltatás, emberi agy, kultúra, történelem, beszéd, szimbólum, kompozit eszközök, versenyelőny, társadalom, gének, kulturális univerzáliák, tulajdon, állam, közlegelő problémája, Európa, Fukuyama, verseny, munkaetika, fogyasztás, kizsákmányoló intézmény, Amerika, kapitalizmus, evolúció, evolúciósan adaptív környezet, forradalom, képviseleti demokrácia, állam


A társadalmi evolúcióról általában – A kísérletektől a hétköznapokig
társadalmi evolúció, viselkedési közgazdaságtan, biológia, társadalom, evolúciós pszichológia, adaptáció, közösség, túlélés, szelekció, priming, tudat, erkölcs, üzlet, politika, szociológia, szociálpszichológia, piac, üzlet, monkey economy, veszteség averzió, status quo kísérlet, befolyásolás, politikaelmélet, állam, liberalizmus, libertárius, tüzes-fagyos empátia, befektetési jószág, bűnös jószág, mentális könyvelés, választás-tervezés

 Van-e jövője a kommunizmusnak?

2014. 12. 15

kommunizmus, kommuna, család, törzs, közösség, szocializmus, Grósz, Marosán György, evolúció, Daniel Dennett, Marx, Ising model, mágnesesség, dipólus, szegregációs modell, Thomas Schelling, zéró determináns stratégia, Axelrod, tit for tat, Nature, Palla Gergely, Barabási Albert-László, Vicsek Tamás, munkamegoszlás, tulajdon, nemzeti jövedelem, túlfogyasztás, határboldogság, sharing economy, voluntary simplicity, önkéntes egyszerűség

 

A felvételeket szerkesztette Gönczi Petra (1-9.), Molnár Viktória (0.) és Torma Béla (10.)

Birtalan Ágnes: Sámánizmus és népvallás

2014/15., őszi félév


Világkép és világmodellek
sámánizmus, axis mundi, cingulus mundi, világfa, világfolyó, világhegy, mediátor, alsó világ, szellemvilág, felső világ, világ teremtése, világ keletkezése, aitológiai mítosz,  Göncölszekér, mitologéma, sámándob, Gergő és az álomfogók


Teremtésmítoszok és a szállás mitológiája
Izanagi, Izanami, axis mundi,magna mater, Kalevala, Vejnemöjnen, világ teremtésee, világ keletkezése, mitologéma, Elias Lönnrot, szampó, Ahura Mazdá, Kormuzda, Galbinga, Rigvéda, Purusa, védikus társadalom, aszura, déva, Sabrina the Teenage Witch, jurta


Transzcendens lények morfológiája
Szállás, ambivalens lények, róka, pantheon, mi és ők oppozíció, szakrális kommunikáció, mitológia, jurta, transzcendens lények, zoomorf lények, vallási szinkretizmus, Szibéria, Belső-Ázsia, démonok, Harry Potter, ongon, alsó világ, tonikus lények, axis mundi, világfolyó, antropomorf lények, felső világ, sámán, fészkes fene


Sámánok tipológiája és a jóslás
Neosámánizmus, terepkutatás, mediátor, buddhizmus, táltos, etimológia, terminológia. Nisan sámánnő, saman, böge, böö, udgan, jairan, qam, baqsi, oyuu, mudang, wu, itako, fekete sámán, sárga sámán, fehér sámán, beavatás, sámánbetegség, jóslás, csigacsont, bokacsont, lapocka csont, sámántükör, analógis mágia, piromatikus és apiromantikus jóslás


Sámánrituálék
Jóslás, sámántükör, jogar, kártya, ongon, fészkes fene, doromb, boróka, oltár, buddhizmus, fekete sámán, sárga sámán, időjárás varázslás, bezoár, analógiás mágia, neosámánizmus, mediátor, révülés, sámándobok, tárgyi kelléktár


Sámánok tárgyi világa
Sámándob, táltos, hátas, népmese, alsó világ, rituálé, damaru, sámántükör, fegyverek, viselet, módszertan, öv, fejdísz, sámánruha, Baldzsír sámánasszony, városi sámánizmus, neosámánizmus, sárga sámánok, színház


Szakrális kommunikáció 1.
Szakrális kommunikáció, átokmondás, szöveghagyomány, szellemvilág, noverbális kommunikáció, verbális kommunikáció, hangszerek, sámánszöveg, mimika, sámántánc, libáció, invokácó, ongon, Dzsingisz kán, Dajin Dérh, az idő legitimitása, áldozat, véráldozat, buddhizmus, vallási szinkretizmus


Szakrális kommunikáció 2.

A felvételeket készítette és szerkesztette Vörös Dóra Rebeka

Bengi László: Bevezetés a kultúratudományba

2014/15 őszi félév

Az óra célja egyfelıl a kultúratudomány némely elméleti kérdéskörének és gyakorlati vizsgálati területének bevezető jellegű bemutatása, mindenekelőtt a kultúra fogalmának, a mindennapok (népszerű, illetve fogyasztói) kultúrájának, a magas és mindennapi kultúra közti közvetítés csatornáinak középpontba állításával. Áttekintést kívánunk adni a kultúra hordozta tudás szerkezetéről éppúgy, mint a kultúratudományok fontos irányzatairól és módszereiről.

Kötelező irodalom:
A kultúra szociológiája, szerk. Wessely Anna, Osiris, Budapest, 2003.
Clifford Geertz, Az értelmezés hatalma, Osiris, Budapest, 1994.

Ajánlott irodalom:
The Cultural Studies Reader, ed. by Simon During, Routledge, 2nd ed., 1999.
Jürgen Habermas, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Századvég, Budapest, 1993.
A fenomenológia a társadalomtudományban, szerk. Hernádi Miklós, Gondolat, Budapest, 1984.
Mihail Bahtyin, Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája, Osiris, Budapest, 2002


A kultúra mint szöveg olvasása
sűrű leírás
kontextuális jelentés
értelemző közösség
Bruner: Az etnográfia mint narratíva
összemérhetetlen paradigmák, inkommenzurábilitás tétele (Thomas Kuhn)
elsődleges narratívák, másodlagos elbeszélések
komparatisztika


A kultúra relativista széttagolódása
a felvilágosodás univerzalisztikus és normatív kultúrafogalma
felvilágosult univerzalizmus
Johann Gottfried Herder
a  kultúra relativista széttagolódása
nemlineáris történelemfelfogás
kulturális relativizmus
kulturálisan közvetített világép
etnográfia kialakulása
népi kultúra
urbanizáció
nemzet fogalma
szerves egység
gyűjtés és osztályozás rendszere
kulturális antropológia
idegen megkonstruálása

Kulturális relativizmus 2. rész
magaskultúra
tömegkultúra
szubkultúra
cultural studies
Kortárs Kultúra Kutatási központja (1964)
strukturális szemiotikai fordulat
nyelvi fordulat
textuális fordulat
narratív fordulat
kulturális fordulat
oral history
mikrotörténetírás
polgári művelődés
kultúripar
lesüllyedés-elmélet


Emlékezet és felejtés
A mező fogalma, Bourdieu
lehetőségek tere
nemzedéki konfliktus
kulturális emlékezet
konnektivitás
koherencia problémája
szinkron vonatkozás
időbeli összekapcsolás
mimetikus emlékezet
tárgyi emlékezet
kommunikatív emlékezet
rituális koherencia
textuális kohézió
hermeneutika
kánon

A kánon


Szóbeliség és  írásbeliség
emlékezet
szóbeli átadás
írott szöveg tekintélye
hangos olvasás
néma olvasás
individualitás
tipográfiai kor
elektronikai kor
új szóbeliség
kompetencia


A kultúraátadás csatornái 1:  oktatás
oktatás
individualitás
kreativitás
hagyomány
társadalmi érték hierachia
kronológikus oktatás


A kultúraátadás csatornái 2:  múzeum és színház
múzeum
színház
szakralitás
absztrakció
antik és modern vitája
reprezentáció
negyedik fal

A felvételeket készítette és szerkesztette: Horváth Bálint