Társadalomtudomány kategória bejegyzései

Jürgen Habermas: Európa, Magyarország és egy nemzetek feletti demokrácia projektje

ELTE ÁJK, 2014. május 29.

(Előadás tolmácsolással)

140529_habermas

https://www.dropbox.com/s/rlzkvtjhbfg48hj/20140530_habermas.mp3?dl=0

Reklámok

Az önhatalmú rendszerek természetéről

dragoman

“Beszélgetés Dragomán György íróval
az ELTE BTK-n, a Trefort-kertben
az önhatalmú rendszerek működéséről és természetéről,
a szabadság, gondolkodás, nyelv tiszteletéről,
a szabad társadalom, oktatás és kultúra szükségességéről.
Az ELTE BTK oktatói és hallgatói ezzel a programmal csatlakoznak az ELTE ÁJK és ELTE TáTK nagyszerű kezdeményezéseihez.
Így kívánjuk kifejezésre juttatni, hogy a felsőoktatási törvény kedden elfogadott módosítását, a CEU ellehetetlenítését elutasítjuk, és saját egyetemeinkre, az ország összes egyetemén végzett oktatói és tudományos munkára veszélyesnek tartjuk.
A beszélgetésre szeretettel várunk és hívunk minden diákot és oktatót.”

Letölt

A propaganda nyelvezete

Mi a férfi?

miaferfi

Házas Nikoletta: Mi a férfi? – Bevezetés a férfitudományokba – minikonferencia

Letöltés

1. előadás:
Házas Nikoletta: Erósz, mítosz, logosz – a Barthes-i kutatásmódszertan alkalmazásának lehetőségei a kortárs kultúrakutatásban
Roland Barthes, szerelemideológiák, genderkutatások, Les Fragments d’un discours amoureux, MacIntyre, Az erény nyomában, pluralizmus

2. előadás
Előadó: Karácsony Nikolett
Előadás címe: Férfi szerepkonfliktusok homoszociális környezetben
Felvétel készült:2015. 12. 11-én az ELTE BTK 39-es termében
Szerkesztette: Kovács Fruzsina
férfi szerepkonfliktusok, homoszociális közeg, Mirra Komarovsky: Kulturális ellentmondások és nemi szerepek, gender, Hadas Miklós: Férfikutatások, The American Journal of Sociology, Ottlik Géza: Iskola a határon, homoszocialitás, Eve Kosofsky Sedgwick: English Literature and Male Homosocial Desire, homoszociális pánik, szerepelvárások eljátszása, Joseph Fleck, katonai elnyomás, belső szabadság, belső fejlődés, Bárka Színház: Iskola a határon, megaláztatások, belső megsemmisülés, újraépülés, Non est volentis (Nem azé, aki akarja), Sár és hó

3. előadás:
Kardos Bálint Az átmenetileg férfiként élő nő reflexiói Norah Vincent: Self-made man című műve alapján
A felvétel készült:
ELTE BTK 39-es termében
2015. 12. 11.
norah vincent, self made man, transz, identitás, bourdieu férfiuralom, badinter xy, felvett nem, nőkép, társadalmi, interszexuális

4. előadás:
Énekes András – Futballhuliganizmus és maszkulinitás
A felvétel készült:
ELTE BTK 39-es termében
2015. 12. 11.
erőszakosság, agresszió, maszkulinitás, futballhuliganizmus, nyugati kultúra, tömeges, huszadik század, legitim, james bannon, beépített huligán, anglia, szurkoló, homoszociális, alkohol

5. előadás
Előadó: Zöld Gábor
Cím: Férfi és női tekintet az “Arrow” sorozatban
“Arrow” című filmsorozat; Green Arrow képregényhős; domináns mozi; ellenmozi; Oliver Queen; The Flash sorozat; patriarchális kultúra; tárgyiasítás; férfiak és tekintet kapcsolata az „Arrows” sorozatban;

6. előadás
cím: Zsilák Szilvia – (Transz)formáció. A biológiai és társadalmi nem performativitásának vizsgálata Ty Turner, transz vlogján keresztül
A felvétel készült 2015. 11. 10-én az ELTE BTK 39-es termében
Szerkesztő-vágó: Vincze Nikolett Éva
ELTE, ELTE-BTK, Házas Nikoletta, transzformáció, társadalmi szerepek, társadalmi normák, talkshow, transzneműség, hormonkezelés, műtét, transz múlt, férfi, nő, öltözködés, frizura, Hawaii, transz szexualitás, nemi identitás, másodlagos nemi jelleg, tesztoszteron, sport

7. előadás:
Joó Bence: The Wall: Fájdalom és kirekesztettség képi és zenei megjelenítése
A felvétel készült:
ELTE BTK 39-es termében
2015. 12. 11.
rockopera, roger waters, gerald scarfe, audiovizuális, alan parker, háború, iskolarendszer, ideológiák, elzárkózás, pink floyd, bob geldof

HALLGATÓINK KÉSZÍTETTÉK – MIGRÁCIÓ MAGYARORSZÁGON – 3., 4., 5., 6., 7. rész

Kedves Rádióhallgatók,
a következő bejegyzésekben egy, az ELTE Média és Kommunikáció szakos hallgatók által készített műsorokból álló, csokrot fogunk megosztani, mely arra hivatott, hogy összefoglalja a mostani migrációval kapcsolatos helyzet előzményeit, körülményeit több szempontból is körüljárva a témát.

A sorozatunk harmadik műsora:

A SZÍRIAI MENEKÜLTVÁLSÁG TÖRTÉNELMI HÁTTERE:

a_sziriai_menekultvalsag_hattere_daherrashed.jpg

miniplay

Vendég: Dr. Daher Rashed (ELTE BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszék, adjunktus)
Műsorvezetők, szerkesztők: Sági Zsófia, Prágai Adrienn
Felvétel készült: EPER stúdió
2015. december
_________________________________________________

A sorozatunk negyedik műsora:

AZ ISZLÁM ÁLLAM KIALAKULÁSA:

iszlamallam_kialakulasa_zs10.jpg

miniplay

vendég: Dr. Rashed Daher
műsorvezető, szerkesztő: Zelenka Sándor
felvétel készült: EPER Stúdió, 2015. december
_________________________________________________

A sorozatunk ötödik műsora:

AZ USA SZEREPVÁLLALÁSA A SZÍRIAI POLGÁRHÁBORÚBAN

az_usa_szerepvallalasa_a_szir_polgarhaboruban_sn_bodormate.jpg

miniplay

Vendég: Bodor Máté
Szerkesztő, vágó: Séllei Noémi
Felvétel készült: EPER stúdió,
2015. december
________________________________________________

A sorozatunk hatodik műsora:

MENEKÜLTEK SEGÍTÉSE – keresztény szemmel

menekultek_kereszteny_szd_takacsferenc.jpg

miniplay

Vendégek: Csöngedi Éva, Takács Ferenc
Műsorvezető/szerkesztő: Szabó Dóra
A felvétel készült: EPER stúdió, 2015. december
________________________________________________

A sorozatunk hetedik műsora:

SZOLIDARITÁSRA HANGOLVA:

szolidaritasra_hangolva_ve-aa-be_szigethygabriella.jpg

miniplay

Interjú Szigethy Gabriellával.
Műsort készítették: Vincze Erika, Balogh Eszter, Áder Alexandra
Műsor készült: EPER Stúdió, 2015. december

Örkény Antal: Kisebbségek a társadalomban

orkeny_antal

Az előadás célja, hogy megismertesse a hallgatókat a többség és kisebbség integrációjának kérdésével, illetve az integráció legfontosabb szociológiai és társadalomlélektani nehézségeivel (esélyegyenlőtlenség, megkülönböztetés, előítéletek, diszkrimináció, stb.). Az óra bevezeti a hallgatókat Magyarország legkülönfélébb kisebbségi helyzetben élő csoportjainak jogi, politikai, szociális és kulturális helyzetébe, és megtárgyalja mindazokat a politikai és társadalmi folyamatokat, amelyek befolyásolják a kisebbségek együttélését a többségi társadalommal.

miniplay

A kulturális rétegződés, a társadalmi-kulturális többség és kisebbség, a másság és az idegen, az etnicitás és az interetnikus viszonyok fogalma
2014-09-18
Kisebbségek a társadalomban 1.
roma kisebbség
zsidó kisebbség
többségi társadalom
antiszemitizmus
kisebbségi problematika
többségi problematika
migráció <-> idegenellenesség
közpolitika, média, jogrendszer
nemzet, nacionalizmus, nemzeti identitás
etnikai, kulturális, vallási
bevándorló
svábok
deliberatív közvélemény kutatás
kapitalizmus
liberális demokrácia
szegénység
attitűd kutatás
mikró, makró
valószínűség

 

miniplay
Régi és új paradigmák a nacionalizmus és az etnicitás tanulmányozásában. A nemzet fogalma
2014-09-25
állam
nemzet
etnicitás
politikai és jogi keretek
politikai, kulturális és identitás közösség
politikai ideológia – nacionalizmus
nemzetállam
esszencialista elmélet
konstruktivista elmélet
nyelv
himnusz
patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus
központosítás, modernizáció, szekularizáció

 

miniplay

Nemzeti identitás és nacionalizmus

2014-10-02
demokrácia
állampolgárság
nemzet
nacionalizmus
etno-nacionalizmus
poszt-koloniális nacionalizmus
szupranacionális
diaszpóra nacionalizmus
globalizáció
kollektív jogok
többség – kisebbség
patriotizmus
egyén
modern állam
népszuverenitás
politikai/civil nemzet
etnikai/kulturális nemzet
szimbólumok
emlékek
kulturális közösség

 

miniplay

Nemzeti identitás és migráció
2014-10-09

nemzeti identitás
migráció
nacionalizmus
konstrukció
attitűd
globalizáció
preferencia – diszpreferencia
globális nacionalizmus
érzületi szint, kognitív szint, normatív szint, cselekvési szint
etnocentrikusság
előítélet, szenofóbia, rasszizmus
társadalmi távolságok
koherencia
kulturális, szimbolikus tartalmak
nihilizmus

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség I. rész

2014-10-16
kisebbség
nemzetiség
roma kisebbség
roma – nem roma
egészséges reprodukció
migráció
etnikai gyökerű szociális kisebbség
transznacionális etnokulturális csoport
hajléktalanság
diszkrimináció
kulturális azonosság
leszármazási kisebbség
demográfiai mutatók

 

miniplay

A magyarországi roma kisebbség II. rész
2014-11-06
magyarországi romák
rendszerváltás
iskolázottsági szint
szociális profil
növekvő lakóhely szegregáció
cigánytelep
munkanélküliség
meritokratikus elvek
kapitalizmus
korreláció
szegénység kultúra
esélyegyenlőség
diszkrimináció

 

miniplay
Migráció Magyarországon
2014-11-20
bevándorló/migráns
migráció kutatás
kvantitatív és kvalitatív módszerek
hólabda módszer
indetitás
közösség
érvényesség
súlyozás
integráció
kettős állampolgárság
populáció
gazdasági/tömeg migráció
diaszpóra
asszimiláció

miniplay
Migránsok, a menekültek és a menekültügy
2014-11-27

Migrációkutatás
Gazdasági migránsok
Diák migránsok
Immobilok
Horizontális migráns
Felfelé mobilitás
Lefelé mobilitás
Szociodemográfiai szempontok
Migránsok társadalmi státusza
Kínai, török, arab, ukrán, határon túli magyar migráns csoportok magyarországi helyzete
A bevándorlók politikai integrációja Magyarországon
Kötődés az anyaország iránt, identitás
Attitűdök
A migránsokkal szembeni idegenellenesség érzékelése a migránsok által
Látencia, antiszemitizmus
Xenofóbia
Társadalmi távolságérzet
Bevándorló csoportok közötti kapcsolatok
Bizalom
Bevándorló erőforrás-készlete
Hálózati tőke hiánya
Diaszpóra-tőke
Magyar nyelvtudás a migránsok körében
Gyerekek iskolaválasztása
Asszimiláns, szegregációs, transznacionális stratégiák
véleménykutatás
multikulturális társadalom

 

miniplay
A magyarországi zsidó kisebbség és antiszemitizmus
2014-12-04
Ki a zsidó?
Holokauszt, megsemmisítés
Trianon és a zsidóság
Szegregáció-asszimiláció tengely

 

miniplay

Többség és kisebbség együttélése a Kárpát-medencében
2014-12-11
Bevándorlók hatásai az identitásra
Kárpát-medence etnikai helyzete
etnoökológiai dimenzió
identitásvesztés a magyarok körében
etnikai homogenizálódás
generációs asszimiláció
Dunaszerdahely: a többség kisebbségben
politikai ideológiák és kisebbségpolitika
etnikai párt politizálási lehetőségei
történelmi narratívák
szenvedéstörténet
ünnepek
emlékművek
szovjet hősi emlékmű Berlin Budapest
státusztörvény
kettős állampolgárság
vegyes házasság
modernizációs lejtő
etnikai házasság

 
Irodalom:
Kisebbségszociológia (szöveggyűjtemény) Szerkesztette: Örkény Antal és Koltai Zsuzsanna 2009. ONLINE TANANYAG (Ez a szöveggyűjtemény az 1997-ben az ELTE TÁTK Kisebbségszociológiai Tanszéke által kiadott Kisebbségszociológiai szöveggyűjtemény újraszerkesztett és kibővített változata. Minoritás Könyvek, Budapest, 1997.)

 
További Irodalom:
Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária: Nemzetek egymás tükrében. Interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében . Budapest, Balassi Kiadó, 2002., 151-170. old.
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Kávé Kiadó, 1998., 18-46., 109-123. old.
Hárs Ágnes: „Népességmozgások Magyarországon a XXI. század küszöbén”, in Migráció és Európai Unió. szerk:Lukács Éva és Király Miklós, Szcsm, Budapest, 2001., 43-63 old.
Hutchinson, J.: „Etnicitás és modern nemzetek”, in. Kántor, Z. (szerk.) Nacionalizmuselméletek. Szöveggyújtemény, Budapest, Rejtjel Kiadó, 2004. 329-345.old.
Kovács A.: „Zsidó csoportok és identitás­stratégiák a mai Magyarországon”, in: Kovács András szerk.: Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Könyvkiadó, Budapest 2002.
Pető Andrea: “Társadalmi nemek és a nők története”in Bevezetés a társadalomtörténetbe. In: Bódy Zsombor, Ö. Kovács József szerk.: Osíris Kiadó, Budapest, 2003., 514-532. old.

 

Vágta: Wirth Kinga

Szabó Máté: Politikai mozgalmak

szabo_mate

Fotó: Lovász Dorottya.

 

miniplay

Mozgalom és tiltakozás általános fogalmáról

2014-09-18

0:49 Mi különbözteti meg társadalmi mozgalmakat egyéb kollektív cselekvéstől?

Mozgalom, párt és tömeg a cél vonatkozásában

09:33 Társadalmi mozgalomnak van egy célkitűző tevékenysége.
11:28 Különbség pártok és mozgalmak közt.
14:38 Pártok. Célrendszerük ágazati politikához kötődik.
15:52 Tömegeknek nincs manifesztált célja.

A szervezet vonatkozásában
17:13 A tömeg spontánul működik.
18:02 A mozgalmaknak van (informális) szervezete.

Tevékenységbeli különbségek
22:52 A tömegek csak tiltakoznak.
23:42 A mozgalmaknál a tiltakozás stratégia függvénye. Pártoknál ez differenciált.
29:48 A társadalmi mozgalmaknak szüksége támogatásra és erőforrásokra.

A mozgalmak pártok és tömegek viszonyrendszerében
32:10 Mozgalmak, összegzés.
34:30 Önértelmezés. Nem szándékolt következmények; ld. arab tavasz.
37:19 Strukturális relevancia.

Tiltakozás
40:00 Összegzés. A tiltakozás egy tevékenység.
41:27 Politikai közösség, háború és forradalom.
44:55 Üzenet kell.
47:08 Mik tiltakozások?
52:31 Mobilizáció és média.

Politikai közösségek és tiltakozási kultúráik
54:26 Összegzés
54:44 Diákok nem tudnak sztrájkolni. Közszolgálati sztrájkok. Demonstrálás mezőgazdasági gépekkel
57:24 Mitől függhet a tiltakozási kultúra, részletezés.

 

miniplay

Mozgalmak típusai és kollektív/individuális mobilizációs ciklusa

2014-10-02

Tipológia
0:27 A történeti tipológia szerint. Elemzési síkok: célok, szervezet, akcióforma
1:30 Premodern: vallási mozgalmak
3:56 Szekularizációs folyamat
5:34 Posztindusztriális/posztmateriális mozgalmak
10:18 Összefoglalás

11:34 Átmenetek és egybeolvadások: szinkretizmus a mai tiltakozási kultúrákban
18:02 Összefoglalás

19:53 Gazdasági-társadalmi igények a gazdasági válság hatására újra fontosabbak

Társadalmi mozgalmak életciklusa
22:34 Mozgalmak egyéni mobilizációs ciklusa, mint vizsgálati szempont
24:00 Feltételek: problémák és alternatívák
30:01 Mobilizáció szakasza — kiterjedés
32:56 Kudarc és siker a mozgalmaknál
38:12 Verseny és kooperáció a mozgalmak között

 

miniplay

 

Politikai folyamat-, ill. forrás-mobilizációs elmélet főbb aspektusai
& mozgalmak körében megjelenő konfliktus-típusok és törésvonalak

2014-10-16

A környezeti feltételek, amik elősegítik, hogy problémákból mozgalmak alakuljanak

03:24 1. A politikai adminisztratív ellenőrzés rendszere: elhárító rendszerek és szelektív tolerancia

12:01 Egy másik aspektus: prevenció és/vagy reakció rendszere
18:44 2. A politikai rendszer nyitottsága vagy zártsága
22:16 3. Politikai rendszer saját döntéseit hogyan tudja megvalósítani: centralizált és decentralizált rendszerek
24:51 4. Az elitek nyitottsága vagy zártsága
28:04 5. A kormányzati- és politikai koalíciók tartóssága mint szempont
30:29 6. A politikai kultúra
33:34 Összegzés

34:27 Törésvonal-elmélet
37:00 Négy európai konfliktus-típus: centrum-periféria; vallásos-szekuláris; agrár-ipari/város-vidék; tulajdon-bérmunkás.
42:59 Összefoglalás és bővítések: poszt-indusztriális; környezetvédelem; globalizáció; posztkommunista jelenségek.

 

miniplay

Ma is létező progresszív-baloldali mozgalmak 60-as évektől napjainkig.

2014-11-06

04:10 60-as évek.
07:30 Posztmaterializmus elmélete.
11:27 Jóléti trendek visszafordulása.
13:55 Diákmozgalmak, alternatív életformák, ellenkultúra.
16:32 Baloldaliság.
17:59 Életforma a politikai pártokkal szemben.
18:38 a hálózati elképzelés
19:01 Akcióformák: erőszakmentes polgári engedetlenség & erőszak, terrorizmus, forradalomkeresés
22:08 Jelentős változás a kultúra terén.
24:32 70-es évek: mozgalmi apály & radikális terrorizmus.
25:46 80-as évek: új mozgalmi hullám. Ökopax.
27:20 Atom.
30:37 Zöldpártok és pártellenes civil hálózatok
33:37 Akcióformák. Erőszakmentesség.
33.58 ne pol-on keresztül, hanem társadalmon keresztül vált. Erőszakmentesség.
36:35 ’89: korszakhatár, mozgalmi összeomlás.
40:05 Eredmények
41:13 Kelet-európai mozgalmak bekapcsolódnak globális mozgalmakba
41:37 90-es évek. Network.
42.33 Globalizáció és EU.
44:50 Counter Summit. Kölcsönös erőszak.
48:52 Proaktív fórumok létrejötte
50.05 Jelen. Occupy. Gazdasági válság.
56:18 Posztszocializmus.
58.46 pl.: internetadó tüntetései, taxisblokád.

 

miniplay
2014-11-20

00:00–05:03 Célrendszer, Szervezeti struktúra, Tevékenység, — összefoglalása az előző órának.

Globalizáció-trend Európában / Mozgalmak “európaizálódása”

05:39 90-es évek: Globalizáció-kritikák, alterglobalizáció
— 07:05 Globális struktúrák
— 08:20 Hiányzó-kialakuló globális normák és intézmények
— 10:56 Globális mozgalmak radikalizmus és együttműködés

15:33 Európai Unió
— 15:55 Posztkommunizmus
— 17:34 Demokráciadeficit, technokrata döntéshozás, EU ombudsmanok
— 20:55 Intézmények nyitottsága: legitimáció & mobilizációs eszközök
— 22:07 Futó ügyek: EU szintű alapítványi jog és népszavazás-kezdeményezések
— 25:56 Lobbizás és törvényi vonatkozásai
— 29:04 Az amúgy is aktívak: a forrásokban gazdagok előnye, NGO-elitek
— 32:25 EU gazdasági és szociális bizottsága
— 32:44 Forrásgazdagok érdeke az elnyomottakéval szemben
— 35:51 Az EU-ellenesekről
— 42:26 Magyarország és más csatlakozó országok; homogenizáció, integráció
— 47:05 Fejlődés visszaesése, annak ellensúlyozása: pl. az internetadó miatti tüntetések

 

miniplay

2014-11-27: Záró előadás

00:15 Múltkori előadáshoz: EU polgárok és civil szervezetek projektjei & Reframeing Europe könyvbemutató

01:51 Szöveggyűjtemény szövegei, elmélettörténet

03:37 Polgári kezdeményezések & képviseleti demokrácia.
— Civilség kérdései, pl.: magánnyugdíjas tüntetés
— A politikai tér közös
— Polg. kezd. pártfüggetlen
— Polgári kezdeményezés közvetlen demokratikus forma
— Nemzetközi viszonylat. USA, NSZK. Not In My Backyard vagy seholse; single issue

20:05 Többségi elv

— Legitimitás (elfogadottság)
— Indusztriális és posztindusztriális szemléletmód ütközése
— Irreverzibilis döntéshozás kérdései; döntéskiegészítő eljárások
— Magán- és közügyek elválasztása, illetve egyre gyakoribb határátlépések
— Transzparencia (hiányának) problémája

32:17 Polgári engedetlenség

— Erőszakmentesség
— Közrendvédelmi partnerség
— Tudatosság
— Felelősségvállalás
— Arányosság

40:35 Civil társadalom helye és szerepe képviseleti demokráciában.
— Kiegészítő akaratképző szerepe van
— Konstruktív párbeszéd a siker
— Liberális demokrácia nem akadályozza működését, pl. Norvég Civil Alap
— Lehet a polgári demokráciának parlamentális megközelítésmódját kiegészíteni közvetlen demokratikus elemekkel
— Spontán tiltakozó hullám, pl. Edwards
— Szervezettség a kihágások ellen; de ez gyanús

53:27 A mozgalom- és tiltakozáskutatásról

 

A felvételt készítette Torma Béla. Vágta Fogl Márton.

Barna Ildikó: Szépség a számok mögött

ELTE TÁTK, 2014/2015/őszi félév

Kulcsszavak:
statisztika
szám
szociológia
logika
kvantitatív társadalomkutatás
kutatás
módszertan
Budapest
reprezentatív
társadalom
lakóhely
fiatalok
idősek
lokálpatriotizmus
identitás
zöldterület
pláza
Jobbik
LMP
iskolázottság
környezet
életérzés
nemzeti jellegzetességek
sztereotípia
kognitív disszonancia
hallgatás spirálja
minta
vallásosság

A felvételt készítette és szerkesztette Galambos László.

Marosán György: Társadalmi evolúció

2014-15, őszi félév

Bevezető előadás.

 


A társadalmi evolúció modelljeiről általában
Evolúció, társadalmi evolúció, kleptokrácia, etnocentrizmus, állam, politika, tulajdon, piac, párválasztás, vallás, kattan-indít mechanizmus, kulturális evolúció, Fosbury Flop, kultúra, mémek, gének, öröklődés, adaptáció, Darwin, mutáció, szelekció, veszélyes mém, nacionalizmus, fenotípus, kiterjesztett fenotípus, evolúciós konstrukció, humánetológia, haszonáldozati költség, evolúciós pszichológia, mentális modul


Etnocentrizmus, rasszizmus és identitáskérdések
Nemzet, kötődés, glorifikáció, magyarság, Csíkszentmihályi Mihály, boldogság, erkölcs, trolleyology, morális alapérték, gondolatkísérletek, pirézek, etnocentrikus szindróma, altruizmus, altruista büntetéses játékok, rasszizmus, implicit asszociációs tesztek, ösztönös rasszista, evolúciós program, szocializáció, élettapasztalat, kollektív identitás, identitás, vallás, nemzeti identitás, multikulturális identitás, XXI. század, család, testvér, csoportidentitás, modern média


A vallás evolúciós elmélete
Vallás, tudomány, képlet, fejlődés, társadalom, Arisztotelész, zoón politikon, társadalomtudomány, narratívák, antropológia, szociológia, öröklődés, mutáció, szelekció, antropocentrikus, evolúciós pszichológia, csaló-felismerő modul, kattan-indít mechanizmus, adaptáció, evolúciósan adaptív környezet, evolúciós konstrukció, melléktermék, zaj, kulturális univerzália, büntetési hajlandóság, tudatelmélet, ritualitás, spirituális modul, humán etológia, szociális vallás


Az erkölcs evolúciós elmélete
Evolúciós pszichológia, erkölcs, morfológia, túlélés, adaptáció, költség, haszon, társulás, társadalom, viselkedési programrendszer, Kant, természet, ösztön, evolúciósan adaptív környezet, erkölcsi szociális nyomás, etika, erkölcsi modul, közösség, kötődés, rajongás, kognitív stratégia, kultúra, norma, tabu, Máté-szindróma, aranyszabály, Biblia, Konfuciusz, vallás, fogolydilemma, szemet szemért (tit for tat) szabály


Marosán Bence: Az állam társadalmi evolúciós szerepe
Állam, civilizáció, bürokrácia, ősközösség, játékelmélet, fogolydilemma, “tit for tat” stratégia, közlegelők tragédiája, közösség, büntetés-végrehajtás, etológia, kultúrantropológia, papagó indiánok, normaszegés, Darwin, természetes szelekció, szexuális szelekció, csoportszelekció, proszociális viselkedési formák, antiszociális viselkedési formák, állam, Hobbes, John Locke, természeti állapot, Rousseau, magántulajdon, viselkedési modul, genetikai torzulás, státuszkövetés, hierarchia, másodlagos polyautasság problémája, parlament, Montesquieu


Az emberi döntés evolúciója: racionálisak vagy irracionálisak vagyunk?
Társadalom, altruista, játékelmélet, bizalomjáték, alacsony és magas Machiavellisták, ultimátum, fejlett piacos társadalom, fejletlenebb törzsi társadalom, büntetési hajlandóság, bilaterális piac, multialterális piac, piaci alku, morál, szolidaritás, evolúció kulturális evolúció, csere, viselkedési közgazdaságtan, jószág, javak, piacgazdaság, közös javak játéka, együttműködés, közösség, másodrendű polyautas, racionális büntetés, neofita, Rousseau, Hayek, ultimátum játék


A történelem evolúciós elmélete: hogyan készül a történelem?
Dan Ariely, történelem, politika, Eric X. Li, Fukuyama, demokrácia, autokrata vezetés, XXI. század, társadalmi evolúció, adaptív konstrukció, történelmi narratíva, tudományos paradigma, birodalom, Európa, emberi agy, Edison-intelligencia, Machiavelli-intelligencia, evolúció, kultúra, kompozit, gén és kultúra koevolúciója, biológiai markerek, alfahím, Rousseau, kulturális univerziák, norma, proszociális ösztön, állam, szolidaritás, tulajdon, közlegelő tragédiája


Az európai történelem evolúciója: miért volt Európa annyira sikeres?
Jared Diamond, ösztönszerű rasszizmus, helyreállító igazságszolgáltatás, emberi agy, kultúra, történelem, beszéd, szimbólum, kompozit eszközök, versenyelőny, társadalom, gének, kulturális univerzáliák, tulajdon, állam, közlegelő problémája, Európa, Fukuyama, verseny, munkaetika, fogyasztás, kizsákmányoló intézmény, Amerika, kapitalizmus, evolúció, evolúciósan adaptív környezet, forradalom, képviseleti demokrácia, állam


A társadalmi evolúcióról általában – A kísérletektől a hétköznapokig
társadalmi evolúció, viselkedési közgazdaságtan, biológia, társadalom, evolúciós pszichológia, adaptáció, közösség, túlélés, szelekció, priming, tudat, erkölcs, üzlet, politika, szociológia, szociálpszichológia, piac, üzlet, monkey economy, veszteség averzió, status quo kísérlet, befolyásolás, politikaelmélet, állam, liberalizmus, libertárius, tüzes-fagyos empátia, befektetési jószág, bűnös jószág, mentális könyvelés, választás-tervezés

 Van-e jövője a kommunizmusnak?

2014. 12. 15

kommunizmus, kommuna, család, törzs, közösség, szocializmus, Grósz, Marosán György, evolúció, Daniel Dennett, Marx, Ising model, mágnesesség, dipólus, szegregációs modell, Thomas Schelling, zéró determináns stratégia, Axelrod, tit for tat, Nature, Palla Gergely, Barabási Albert-László, Vicsek Tamás, munkamegoszlás, tulajdon, nemzeti jövedelem, túlfogyasztás, határboldogság, sharing economy, voluntary simplicity, önkéntes egyszerűség

 

A felvételeket szerkesztette Gönczi Petra (1-9.), Molnár Viktória (0.) és Torma Béla (10.)