Történelem kategória bejegyzései

HALLGATÓINK KÉSZÍTETTÉK – MIGRÁCIÓ MAGYARORSZÁGON – 3., 4., 5., 6., 7. rész

Kedves Rádióhallgatók,
a következő bejegyzésekben egy, az ELTE Média és Kommunikáció szakos hallgatók által készített műsorokból álló, csokrot fogunk megosztani, mely arra hivatott, hogy összefoglalja a mostani migrációval kapcsolatos helyzet előzményeit, körülményeit több szempontból is körüljárva a témát.

A sorozatunk harmadik műsora:

A SZÍRIAI MENEKÜLTVÁLSÁG TÖRTÉNELMI HÁTTERE:

a_sziriai_menekultvalsag_hattere_daherrashed.jpg

miniplay

Vendég: Dr. Daher Rashed (ELTE BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszék, adjunktus)
Műsorvezetők, szerkesztők: Sági Zsófia, Prágai Adrienn
Felvétel készült: EPER stúdió
2015. december
_________________________________________________

A sorozatunk negyedik műsora:

AZ ISZLÁM ÁLLAM KIALAKULÁSA:

iszlamallam_kialakulasa_zs10.jpg

miniplay

vendég: Dr. Rashed Daher
műsorvezető, szerkesztő: Zelenka Sándor
felvétel készült: EPER Stúdió, 2015. december
_________________________________________________

A sorozatunk ötödik műsora:

AZ USA SZEREPVÁLLALÁSA A SZÍRIAI POLGÁRHÁBORÚBAN

az_usa_szerepvallalasa_a_szir_polgarhaboruban_sn_bodormate.jpg

miniplay

Vendég: Bodor Máté
Szerkesztő, vágó: Séllei Noémi
Felvétel készült: EPER stúdió,
2015. december
________________________________________________

A sorozatunk hatodik műsora:

MENEKÜLTEK SEGÍTÉSE – keresztény szemmel

menekultek_kereszteny_szd_takacsferenc.jpg

miniplay

Vendégek: Csöngedi Éva, Takács Ferenc
Műsorvezető/szerkesztő: Szabó Dóra
A felvétel készült: EPER stúdió, 2015. december
________________________________________________

A sorozatunk hetedik műsora:

SZOLIDARITÁSRA HANGOLVA:

szolidaritasra_hangolva_ve-aa-be_szigethygabriella.jpg

miniplay

Interjú Szigethy Gabriellával.
Műsort készítették: Vincze Erika, Balogh Eszter, Áder Alexandra
Műsor készült: EPER Stúdió, 2015. december

Reklámok

Magyar őstörténet

ostortenet1

miniplay

Thoroczkay Gábor: A magyar őstörténeti kutatás története.
ELTE BTK, 2014. szeptember. 16.

Honfoglalás írott forrásai, A magyarság őstörténete, Czeglédi Károly, Gombocz Zoltán, sétáló utak, Szőke Béla, László Gyula, Kristó Gyula, Szegedi őstörténeti munkaközösség, Tóth Sándor László, Honfoglalásról sok szemmel, Magyar régészet az ezredfordulón, Langó Péter, Kettős honfoglalás

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: írott források

2014. szeptember. 16.

Mohamedán források, dzsajháni hagyomány, Ibn Hajján, görög nyelvű források, Bölcs Leó taktikája, Bíborban született Konstantin: A birodalom kormányzásáról, György barát krónikája, szláv források, Pannóniai legendák, Orosz évkönyvek, magyar nyelvű források, Salzburgi évkönyv, Szent Bertin évkönyve, Aventinus, Anonymus, regényes gesta, Kézai Simon, 14. századi krónikakompozíció

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: Honfoglalás.

2014. szeptember. 23.

Őshaza, Kaukázusi őshaza, Gyula, Levédia, Etelköz, Steppe, államforma, életmód, besenyők, kettős honfoglalás, Pannónia, Mocsárvár, morvák, besenyők, kazárok, Nagymorávia elmélet, bolgárok, államalapítás, honfoglalás, kényszerű bemenekülés elmélete

 

 

ostortenet2

miniplay

Klima László: A magyar nyelv finnugor és török elemei

2014.10.07.

Magyar nyelvészet – finnugor nyelvrokonság, téveszmék.

Uráli nyelvcsalád, közös alapnyelv, alapszókincs, az őshaza meghatározása nyelvészeti módszerrel, finnugor szótár szerkezete, hangtan, mássalhangzótorlódás, leíró nyelvészet, alaktan – toldalékok, a magyar nyelv török elemei, csuvas nyelv, kun nyelvi hatások, mezőgazdaság, kereskedelem szavai, nyugati ótörök nyelv, hatféle magyar múlt idő, szemtanú múlt idő.  Web:  klimala.web.elte.hu

 

A felvételeket készítette és vágta: Báthori Katalin

Rákóczi István: Portugália története

(2014)

Az ős- és ókor

Ibér-félsziget
őstörténet
klíma
kelta
luzitánok
gall
ibér
vulgáris latin
neolatin nyelv
szubsztrátum
Római Birodalom
portugál nyelv
kolónia
légió
Pax Romana
gallego portugál nyelv
szvévek
vizigótok
arab hódítás
mórok
mozarab nyelv


A római kor

Római Birodalom
portugál nyelv
épített örökség
pun háború
Scipio
Scipio álma
gazdaság
úthálózat
őskeresztnyek
zsidó diaszpóra
Viriatus
Luzitánia
Merida
múzeum
régészet
Braga
Lusus
szvévek
vandálok
Andalúzia
alánok
vizigótok
ariánus hit
Szent Márton
bor és gesztenye
arabok
Gibraltár
arab uralom
mór uralom
keresztények
Granada
taifátus
államalapítás
arab eredetű szavak
azulejo


Portugália megalapítása

reconquista
vallási háború
dzsihád
keresztes hadjárat
Szentföld
1147 Lisszabon visszahódítása
Alvor
Silves
Alcacer du Sal
José Saramago
Navas de Tolosa
keresztes bulla
templomosok
ispotályosok
Calatrava
Santiago – Szent Jakab
Avis rend
Ernamento tétele Vimara Perez
Diego Fernandez
Gonzalo Mendes
Alesandro Herculano
1128 – Portugália függetlenedése
Alfonso Enriquez
Zamorai értekezlet
pápai fennhatóság
enfeudáció
VII. Alfonz
uralkodói címek
VI. Alfonz
Raimundus
Urraca
Henrik
Teresa
VII. Alfonz
Afonso Enriques

A középkori Portugália

Manson
Casais
Quintana
Vilhares
beneficium
Villae
servus
Vila nova
Aldeia Nova
Foral
Palatium
banalitások
Reguengo
Honra
Couto
Aljubarrota
Peoes
Cavaleiro
Vila
Gente Honrada
Gente Limpa
Burgues
Ricos Homens
infante
inquerere
Vassalo
Chancelaria
Feira
Moabatino
Alferes-Mor

Az egységes állam kialakulása és a gyarmatosítás
Egyesülés és szétválás Spanyolországgal

Braudel
Uniao Iberica
Magalhaes
Restauracao
Godinho
Gil
Vicente
Prior de crato António
Tomar
Olivares
Duque de Lerma – Uceda
Rato Antonio
Luis de Sousa
Prigues
Lobo
Castelo Melhor

A barokk Portugália és az inkvizíció 1.

Arany
Metwen 1703
S. Sideri
agrárolló
bor
Pombal
földrengés
Voltaire: Candide
Sebastiao Cavalho Melo
inkvizíció
Fazenda Pública
Baixa
Carlos Mardell
Aguas Liures
Aqueduto

A barokk Portugália és az inkvizíció 2.

Úthálózat
Pártok
Liberalizmus
Foutismo
Regenerasao
Companhia das Obras Publica
Companhia Gereldo

Portugália az újkorban

Brito Camacho
Machado Santos
Paiva Couceiro
Teófilo Braga
Antonio José de Almeida
Afonso Costa
Bernardinho Machado
Bloco
Arriaga
F. Democrático
F. evolucionista
Uniao Republicana
Norton (de) Matos
C.E.P.
Sidónio Pais
1926 Carmona
1930 Estado Novo
1968
Antonio Salazar (Oliveira)
C.A.C.D.
Fátima
P.I.D.E.
Mosidade Pesa
Legiao Pesa

 

A felvételeket készítette és szerkesztette Dohi Gabriella.

Bevésett nevek

Az ELTE Holokauszt- és második világháborús emékműve


Dokumentumműsor az emlékműről.
Készítették többek között: Iváncsics Bernát, Hőrich Lili Nóra, Galambos László, Fogl Márton, Demeter Fanni, Szeles Anna, Gönczi Petra, Molnár Viktória, Szabó Mercédesz, Süle Dániel, Nagy Edina, Vörös Dóra, Wirth Kinga.


Az emlékmű felavatása. A felvételt Tóth Szilvia készítette. 2014. nov. 14.

Varga Mónika: Boszorkányperek

Betegségekkel kapcsolatos metaforák a boszorkányperekben


„Amint szoktak beszillenyi az illyes Aszonyok” – A boszorkányperek
nyelvtörténész, nyelvváltozások, szókincs, jelentésváltozások, hangadások, jövevényszavak, szinonimák, grammatikabeli változások, birtokos szerkezet, mondattan, a változás jellege és helye, perszövegek, középmagyar kor, Komáromy Andor: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára, Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek, tanúvallomások, kérdőpontok, jóindulatú vallatás, kínvallatás, inkvizíció, boszorkányhit, sztereotípiák, boszorkányvád, néphit, fekete mágia, fehér mágia, gyógyítás, rontás, kuruzslók, boszorkányüldözés, Klaniczay Gábor, rontáselbeszélés, hangzóbeszéd, mindennapi és hivatali nyelvhasználat, Pusztai Ferenc


„Hét esztendőknek el forgása alatt” – A metafora és a nyelvi változás
szókincs, jelentés, kulturális és társadalmi átalakulás, változási tendenciák, jelentésmező, képi gondolkodás, asszociáció, szójátékok, stíluseszközből megértésmód, jelentés kiterjesztés, absztrakció, metonímia, szófaji különbség, szóhasadás, fenyegetés, alaki hasonlóság, szinkrónia, lexéma, fogalmi metafora, hagyományőrzés, nyelvi gazdaságosság, „kelnek” jelentései, motiváció elhomályosodása, egyszerűsítés, „tyúk és sült” jelentései, gyanúsítás, mozgásképzet, boszorkányhír, tartály mint tapasztalati alap, gesztusok, hiedelmektől való elszakadás, rontás megszűntetése, gyógyítás előidézése, „megereszt” jelentései, ontológiai metafora, Kövecses Zoltán


„Te öttél megh engemet néne” – Rontásmetaforák boszorkányperekben
metafora, szókincs, “megereszt” jelentése, igeköto, sztereotípia, ideológia, bunbak, beszédaktus, gyanúsítási sémák, fenyegetés, károk, mágikus tevékenységek, rontás, kínvallatás, tortúra, valóságtartalom, szóhasználat, hiedelmek, “megevés” jelentése, mérgezés, grammatika, szinonima, jelentéscsoportok, nézok, ido- és térbeli kötöttség, Komáromi Andor, köt/kötés, tartály, Dömötör Tekla, jelképek, alakulástörténet


„Lábárul el esvén, olly szörnyü nyavalyában esett”: betegség és metafora
betegség metaforák, kulturális hagyomány, képzet, metafora és szószerintiség határa, nyavalyába esik, tartályképzet, állapotváltozás, kötés, megereszt, kiüt, nyavalyog, nyavalyodik, hangadás, metonímia, Kemény Zsigmond, hiedelmek, szépasszony, Dömötör Tekla, tájszótárak, rontás, Takács György, gyógyulás, orvosi receptek, Kuna Ágnes, könnyebbedik, távozik, kiesik, tágul, megszemélyesítés, rontó szándék, Lázár, újít, ront

A felvételeket készítette és szerkesztette Besnyő Janka

Csillagos Házak 1944-2014

Megemlékezés az OSA Archívum szervezésében.
A felvételek Budapesten, 2014. június 21-én készültek.

Lónyay utca 18/b.
Dr. Besnyő Ivánné holokauszttúlélő mesél a házról és családjáról. Bevezetőt mond Baglyos Natália a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium tanára. Közreműködik a Kontrabajusz Kórus, Karvezető: Incze Zsóka.

Hollán Ernő utca 16. 
Soros György visszaemlékezése. Bevezetőt mond Szilágyi Csaba.

Keleti Károly utca 31.
A ház jelenlegi és egykori lakói beszélgetnek  a zsidóüldözésről és áldozatáról, a ház tervezőjéről és lakójáról, Komor Marcellről.

Népszínház u. 59.
Mai és egykori lakók mesélik el az 1944 októberi tömegmészárlás történetét és felolvassák az ismert áldozatok neveit.

Népszínház u. 46.
Bevezetőt mond Rév István, az OSA Archívum munkatársa és Ádler Tamás a Gláser Jakab Emlékalapítványtól. A házról és lakóiról Márton Tamás túlélő mesél.

Pozsonyi út 1.
Radnóti Miklós háza előtt Puszta Dániel tart felolvasást.

Házak és történetek – színész-séták két kerületben
Dohány utca 47., Barcsay utca 11., István út 20., Damjanich utca 49.
Közreműködik Péter Kata, Pallagi Melitta, Sipos György, Hegedűs Barbara, és Bata Éva. Bevezető: Bánvölgyi György.

Embermentő diplomaták Budapesten
Sétavezető: Czingel Szilvia kulturális antropológus és Somogyi-Rohonczy Zsófia

Technikai munkatárs Palotai Nándor és Hargitai Henrik.

A Holokauszt és a családom

Felolvasó maraton a Centrál Színházban

Felolvasnak a csoport tagjai, valamint a Centrál Színház művészei:  Básti Juli, Puskás Tamás, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter, Pokorny Lia, Kornis Mihály, Papp János, Borbás Gabi, Schmied Zoltán, Szabó Éva, Botos Éva, Ágoston Katalin, Szalay Kriszta, Cserna Antal, Kálid Artúr, Igó Éva, Mélykuti Ilona és Hetényi Zsuzsa, a csoport egyik létrehozója.