Hammer Ferenc: Mi a média?

hammer

miniplay

2014-09-19
Mi a média? Mióta fontos a média? A médiatudomány – a média tanulmányozásának története. Az írásbeliség megjelenése, Lewis Mumford, istenkirályságok, A média kölcsönhatásai, a média és az állam kapcsolata, az őrkutya funkció, a politika elszámoltathatósága, a negyedik hatalmi ág, a független média, napirend, médiaszabályozás, civil társadalom és a média, mikor van szükség a médiára? popkultúra és szocializáció, helyzetbe hozás, Védegylet, eburafakó, piac és fogyasztás, Fair Trade, digitális média, megosztás, szabályozók, nyomásgyakorlás, Circuit of culture, Petőfi Sándor: Anyám tyúkja, Ej mi a kő! tyúkanyó, kend, reprezentáció, mi a magyar?, Croteau-Hoynes: Media/Society, technológiai determinizmus,

Reklámok

Müllner András: Médiaelemzés

mullner_2014

Szeminárium (2014)

(Megj: Az első két előadást nem rögzítettük!)

miniplay
3. előadás

Walter Benjamin, technikai reprodukció, sokszorosíthatóság, (mobil)telefon, terror, mozi/film, fotográfia, médiahatás-elmélet, gép-ember, biokibernetika, kiborg, Thomas Mitchell, valódiság, aura

 

miniplay
4. előadás

Walter Benjamin, aura, auratikus, hamisítás, materiális állandóság, egyszeriség, műemlék, Róma, Colosseum, Forum Romanum, Hundertwasser-ház, technikai reprodukció, Duchamp, metatextualitás, kapitalizmus, ideológia

 

miniplay

5. előadás

Walter Benjamin, frankfurti iskola, ideológiakritika, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Karl Marx, marxizmus, társadalomkritika, reprodukció, technikai sokszorosítás, test és médium viszonya, megosztás, itt és most, aura, valódiság, titok, zseni, kultusz, másolás, turizmus, mobilitás, megosztás, szekularizálódás, hagyomány, mágia és vallás, kultusz, kultikus érték, hitelesség, fényképezés, l’art pour l’art

 

miniplay

6. előadás

Pablo Picasso, progresszív művészet, technikai reprodukció, Charlie Chaplin, film, montázs, Walter Benjamin, Patyomkin páncélos, Brad Pitt, diegetikus/nem diegetikus szerkesztés, portré, szakrális, kultikus, Roland Barthes, Susanne Sontag, aura, Brad Pitt, sztárkultusz

 

miniplay

7. előadás

diskurzusteremtés, Michel Foucault, Sigmund Freud, Karl Marx, tudományos diskurzus, Walter Benjamin, film, kultusz, kultikus szemlélet, kultikus diskurzus, anakronisztikus, film és színház, aura, operatőr, sebész, festő, mágus, barbarizmus, dadaizmus, botrány, montázs, sokszorosítás, kontempláció, optikai tudattalan, apparátus

 

miniplay

8. előadás

optikai tudattalan, technológiai determinizmus, retusálás, Walter Benjamin, természetes látás, kulturális látás, naturalizálódás, kulturális kód, identitás, szabad kőművesek, politikai költészet, W. J. T. Mitchell, képi fordulat

 

miniplay

9. előadás

W. J. T. Mitchell, képi fordulat, Thomas Kuhn, paradigmaváltás, pacifikálás,  animáció, élettel teli kép, biokibernetikus reprodukció, wetware, bináris oppozíció, invagináció, metakép, Jurassic Park, szimulákrum, Jean Boudrillard, Mátrix

 

miniplay

10. előadás

W.J.T. Mitchell,ikonográfia, biokibernetikus reprodukció, barbarizmus,  dadaizmus, gólem, Norbert Wiener, Jurassic Park, Walter Benjámin,  szimulákrum, Boudrillard, A szimulákrum elsőbsége, Mátrix, Freud, A kisérteties,  Otto Rank, Doppelganger, E.T.A Hoffmann, A homokember, bioetika, Giorgo Agamben, puszta élet, liminalitás, Varju Dezső, dezinformációs korszak, wetware, Barabási Albert László, Marshall McLuhan, szuplementum, protézis, tükörfázis

 

miniplay

11. előadás

Mitchell, biokibernetikus reprodukció, mechanikus reprodukció, Walter Benjámin, Eduardo Kac, GFP Bunny, szimulákrum, Boudrillard, Mátrix, temporalitás, Stelarc, Terminátor, 9/11, holokauszt, Robert Smithson, Spiral Jetty, Allan McCollum, Mark Dion, Jurassic Park, anakronizmus, fedőemlék, mesternarratíva, Karl Marx, Freud, Stuart Hall, A kulturális identitásról,

 

miniplay

12. előadás

Mitchell, biokibernetikus reprodukció, Stelarc, intim viszony, temporalitás, barbarizmus, technikai reprodukció, Steven Spielberg, disztópia, biodisztópia, gfp bunny, konceptualizmus, Joseph Kosuth, fogalmi művészet, Eduardo Kac, Janet Zweig, Lora Bergman, Abstraction device, absztrakció, Laura Stein, Smile tomato, génmanipuláció, dns szekvencia, Alexander Calder,  adatvizualizáció, Bryan Crockett, Oncomouse, Larry Miller, Genomic icense, Damian Hirst, Jurassic Park, szuverenitás, Mátrix,

 

A felvételeket készítette és vágta: Szeles Anna

Czikora Dávid: Kognitív pszichológia a kommunikáció- és médiaelméletben

A kurzus célja, hogy áttekintéssel szolgáljon a hallgatók számára a kognitív pszichológiáról. A félév során megismerkedünk az általános lélektan minden területének klasszikus elméleteivel, hidat képezve az ember biológiai, pszichés és szociális „minőségei” között. A kognitív tudomány előnye, hogy ha akarja, akkor lehet „kemény” idegtudomány, ha viszont úgy akarja, lehet „lágy” társadalomtudomány. Ennek az előnye, hogy prediktív modelleket tud adni a múlt és a jövő emberére nézve, ugyanakkor képes látni az általa alkotott modellek gyengéit és kulturális meghatározottságát is.

miniplay

BEHAVIORISTA NYELVFELFOGÁS
2014.10.13

nyelv, mentális reprezentáció, IQ, fonéma, szókics, telegrafikus beszéd, mássalhangzó, magánhangzó, behaviorizmus, bújócskázó egyszarvú kísérlet, nyelvi azonosság problémája, anyanyelvi mágnes hipotézis

miniplay

INTELIGENCIA, KOGNITÍV DISSZONANCIA, TUDÁS ÉS REKLÁMPSZICHOLÓGIA
2014.10.20
inteligencia, kognitív disszonancia redukciós elmélet, emberi tudás, reprezentáció, tudatelmélet, tudás, mentális tudatállapot, gondolkodás, reklámpszichológia, döntés, IQ, gondolkodási hiba, prototípus, attitűd, perifériás jelző inger, befolyásolás

miniplay

A FEJLŐDÉSPSZICHOLÓGIA HÁROM FŐ KÉRDÉSE
2014.11.17

konstruktivista elméletek, természetes pedagógia, neurokonstruktivizmus, öröklődés-környezet vita, tranzakcionista elképzelés, Jean Piaget, fejlődési szakaszok, performancia, reprezentáció újraírás, modularizáció, terület relevancia, nativizmus

 

Vágta Molnár Viktória

Filmes percek

miniplay
Pilot adás  Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

miniplay
Anthony Hopkins. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára

miniplay
Clint Eastwood. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Havasmezői Gergely

miniplay
Helena Bonham Carter. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára.

miniplay
Hugh Jackman. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Szekér Viktória

miniplay
Leonardo DiCaprio. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Sergő Z. András

miniplay
Marlon Brando. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára.

miniplay
Natalie Portman. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára.

miniplay
Robin Williams. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Havasmezői Gergely

miniplay
Jake Gyllenhaal. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

miniplay
Robert Downey Jr.. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Molnár Kata Orsolya

miniplay
Juliane Moore. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

miniplay
Meryl Streep. Műsorvezetők: Kövesdi Veronika, Szinok Klára. Vendég: Tóth Nándor Tamás

Játékok rabságában

jatekok_rabsagaban

 

miniplay

Csabai Bernadett interjú-játéka

 

Műsoromban a számítógépes játékok világát mutatom be, egy kicsit más szemszögből. A különböző játékok egy bizonyos mértékig szórakoztató elemei lehetnek a hétköznapjainknak, de mi történik akkor, ha már csak ebből állnak a hétköznapjaink? És a hétvégéink is. Hová forduljunk, ha a computer már többet jelent, mint egy kikapcsolódási tevékenység? Az adásban megszólal Dávid, akit teljesen beszippantott egy internetes játék. Elmeséli, hogyan indult meg lefelé a lejtőn: amikor már nem evett, nem látta el a napi rutin feladatait, csak reggeltől estig a gép előtt ült. Valamint, hol volt az a pont, amikor azt mondta elég.
A legtöbb szülő nem veszi komolyan a játékfüggőséget. Erős pszichológiai és mentális vonzatai is lehetnek ennek a betegségnek, amiről szintén hallgatnak a műsorban.

 

Mélyhang

melyhang

A műsor underground zenei műfajokat mutat be, aktuális, a hazai zenei színtereket jellemző problémákat tárgyal illetékes szakemberekkel készített interjúk keretein belül.

miniplay

 

Az első adásban az emo és screamo műfajával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A téma kapcsán Varga Gergő műsorvezető beszélget Beretka Ádámmal, a Libido Wins nevű magyar screamo zenekar frontemberével.

Vendég: Beretka Ádám

Szerkesztő/Műsorvezető: Varga Gergő

Technikus: Torma Béla

Magyar őstörténet

ostortenet1

miniplay

Thoroczkay Gábor: A magyar őstörténeti kutatás története.
ELTE BTK, 2014. szeptember. 16.

Honfoglalás írott forrásai, A magyarság őstörténete, Czeglédi Károly, Gombocz Zoltán, sétáló utak, Szőke Béla, László Gyula, Kristó Gyula, Szegedi őstörténeti munkaközösség, Tóth Sándor László, Honfoglalásról sok szemmel, Magyar régészet az ezredfordulón, Langó Péter, Kettős honfoglalás

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: írott források

2014. szeptember. 16.

Mohamedán források, dzsajháni hagyomány, Ibn Hajján, görög nyelvű források, Bölcs Leó taktikája, Bíborban született Konstantin: A birodalom kormányzásáról, György barát krónikája, szláv források, Pannóniai legendák, Orosz évkönyvek, magyar nyelvű források, Salzburgi évkönyv, Szent Bertin évkönyve, Aventinus, Anonymus, regényes gesta, Kézai Simon, 14. századi krónikakompozíció

 

miniplay

Thoroczkay Gábor: Honfoglalás.

2014. szeptember. 23.

Őshaza, Kaukázusi őshaza, Gyula, Levédia, Etelköz, Steppe, államforma, életmód, besenyők, kettős honfoglalás, Pannónia, Mocsárvár, morvák, besenyők, kazárok, Nagymorávia elmélet, bolgárok, államalapítás, honfoglalás, kényszerű bemenekülés elmélete

 

 

ostortenet2

miniplay

Klima László: A magyar nyelv finnugor és török elemei

2014.10.07.

Magyar nyelvészet – finnugor nyelvrokonság, téveszmék.

Uráli nyelvcsalád, közös alapnyelv, alapszókincs, az őshaza meghatározása nyelvészeti módszerrel, finnugor szótár szerkezete, hangtan, mássalhangzótorlódás, leíró nyelvészet, alaktan – toldalékok, a magyar nyelv török elemei, csuvas nyelv, kun nyelvi hatások, mezőgazdaság, kereskedelem szavai, nyugati ótörök nyelv, hatféle magyar múlt idő, szemtanú múlt idő.  Web:  klimala.web.elte.hu

 

A felvételeket készítette és vágta: Báthori Katalin