Szarvas Melinda: Irodalomtörténeti kapcsolatok a határon túlról

A vajdasági magyar irodalom történetéről


Régi kérdésekre új válaszok
2014.09.30.
Egyetemes magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, magyarországi irodalom, György Péter, részirodalom, egységes irodalom, irodalmi hagyomány, vajdasági irodalmi régió, erdélyi régió, integráció, Bányai János, Berta Zoltán, Elek Tibor, Kántor Lajos, Tőzsér Árpád, magyar nemzeti összetartozás, ideologikus nemzeti gondolkozás, nemzeti összetartozás, George Simmel, Jenei Éva, határon túli – nemzetiségi – kisebbségi, politikai definíció, zsidó irodalom, női irodalom, szerb irodalom, jugoszláv irodalom, kulturális közeg, vajdasági magyar – magyar vajdasági, Kántor Lajos, Bori Imre, veszteségérzet, Elek Tibor, Grendel Lajos, Sziveri János, kultúraközeg, irodalomközeg, emigráns, interkulturális, szlovenszko, Lovas Ildikó Erdély, Felvidék, Vajdaság, Szalatnai Rezső


Egy ismeretlen helyzet ismerőssé tétele
2014.10.07.
Szenteleky Kornél: A Vajdaság Kazinczyja, Cigány Lóránt: A mi Kazincynk , Cs. Szabó László, irodalmi egységesülés, nemzethalál, Sztankovics Kornél, vajdasági magyar irodalom, Pintér Lajos, Vajdasági Írás, Mikes-kör, nyugati magyar irodalom, vajdasági irodalom, dilettánsok, Csuka Zoltán, Hites Sándor, Görömbei András, Gion Nándor, Varga Zoltán, kettős kritikai mérce, kuriózum, vajdasági irodalmi hagyomány, penzum kritika, minőségi kritika, vajdasági kritika vajdasági művekről, magyar kritika határon túli művekről, Híd-kör, nemzedék regény, T. Kiss Tamás, irodalmi lokálpatriotizmus, tetralógia, Elek Tibor, Gerold László, Lovas Ildikó, posztháborús tematika, Csáth Géza, Balázs Attila, neoavantgárd – posztmodern


Termelési regény és Cuniculis – posztmodern és neoavantgárd
2014.10.14.
Balázs Attila: Cuninculus, Esterházy Péter: Termelési regény, neoavantgárd, posztmodern, a kritika regénye, Thomka Beáta, Új Szimpozion, írói passzivitás, anakronizmus, Tolnai Ottó: Rovarház, Domonkos István: A kitömött madár, családregény, történelmi regény, Faragó Kornélia, kísérleti próza, Mák Ferenc,  Sigfried Schmidt, kísérleti művészet, Végel László: Ne hagyd magad avantgarde!, Takács József, Kulcsár-Szabó Zoltán, esztétikai és formai megoldások, olvasói élvezet, Bojtár Endre, Szövegmagyarázó Műhely, Szegedy-Maszák Mihály, Szilágyi Márton, elméleti előkészítés, narratológiai korszak, Szilágyi Zsófia, Dérczy Péter, Kulcsár-Szabó Ernő


Kosztolányi Dezső és Csáth Géza „honosítása”
2014.10.21.
Kosztolányi Dezső: Pacsirta, Csáth Géza: Naplók, Lovas Ildikó: Meztelenül a történetben, Spanyol menyasszony, Cenzúra alatti, irodalmi lokálpatriotizmus, Szabadka, Jónás Olga, Danilo Kiš, Thomka Beáta, Tolnai Ottó, kultusz, Szirmai Károly, Hózsa Éva, délszláv háború, Szegedi-Maszák Mihály, Papp Zoltán János, poszttrauma, újraírás, kisebbségi írók, vajdasági irodalom, Szenteleky Kornél: Akácok alatt, Harkai Vass Éva, szóátvétel, szövegszerű párhuzamok, Kulcsár Szabó Ernő, Fenyvesi Ottó, Bori Imre, Vajda Gábor, hagyomány kijelölés, irodalomtörténeti ív, Itamar Even-Zohar többrendszerűség elmélete

A felvételeket készítette és szerkesztette Besnyő Janka

Reklámok

Négy fal között

Adaptáció Kemény István A tett halála című novellája alapján

miniplay

Szereposztás:
Író – Viktor Balázs
Terhes – Bakonyi Orsolya
Oscar Wilde – Baló Péter
Virginia Woolf – Árpási Eszter
Thomas Mann, Rendőr – Tóth Márton

Vágó: Hargitai Henrik, Torma Béla
Dramaturg, rendező: Szakszon Réka

(c) EPER97 2013-2014

Párkapcsolati és szexuális erőszak

A NANE Egyesület műsora

Javasolt weboldalak:
http://www.nokjoga.hu/
http://www.nane.hu/
http://patent.org.hu/

A párkapcsolati erőszak

miniplay

Témák:
egyenrangú kapcsolat és bántalmazó kapcsolat
erőszak, bántás, bántalmazás
szóbeli, lelki, testi, gazdasági, szexuális erőszak
kilépés egy bántalmazó kapcsolatból
figyelmeztető jelek
féltékenység
mézeshetek
alá- és fölérendeltség
segítési lehetőségek, stratégiák
bántalmazott nő vagyok-e
a kilépés kockázata

A szexuális erőszak

miniplay

Témák:
Mi alapján választ az erőszakot elkövető?
Mi a szexuális erőszak?
Szexuális erőszak megelőzése
Mit mondjunk a lányainknak?
Mit mondjunk a fiainknak?
Hogyan kerülhetik el a férfiak, hogy erőszakosnak tartsák őket?
Szexuális erőszak különböző anyagi helyzetű / iskolai végzettségű csoportokban

Filozófusvita 2014

miniplay

FILOZÓFUSVITA – az OKTATÓI HÁLÓZAT rendezvénye

Márkus György írja Bertrand Russellről, a Miszticizmus és logika c. kötet utószavában:
„[…] egy majd évszázadot kitevő élet folyamán hű maradt ahhoz a logikailag bizonyosan pontatlan, de ősi és nyomatékos hagyományok által igazolt definícióhoz, mely szerint a filozófus — »az ifjúság megrontója«.”
Úgy tűnik, hogy i.e. 399 és i.u. 1976 után a 2010-es években sem sokat változott a helyzet: a hatalom és a társadalom egy része meglehetős gyanakvással tekint erre a furcsa szakmára. Hogyan függ ezzel össze a filozófusok száma és megbecsültsége, a filozófia jelenléte a közgondolkodásban és a közoktatásban? Ilyen kérdésekre szeretnénk keresni a választ a két legjelentősebb filozófiai műhely, az MTA BTK és az ELTE BTK filozófiai intézetének igazgatójával.

Vitaindító:
Bodnár István, az ELTE BTK Filozófiai Intézet igazgatója
Horkay Hörcher Ferenc, az MTA BTK Filozófiai Intézet igazgatója

A beszélgetés moderátora: Máté András, az ELTE BTK Logika Tanszékének vezetője

A rendezvény időpontja: 2014. szeptember 16. 17-20 óra között.
A rendezvény helyszíne: ELTE Tanári Klub, Budapest V. kerület, Szerb u. 21-23.

Felmerült témák:
A “filozófushajsza” — publikálás: impakt faktor vagy a kollégák véleménye? — könyv vagy cikk? — idézés, hivatkozás, egymás munkáinak ismerete — a filozófiai iskolák jövője — mitől látható a magyar filozófia külföldön? — oktatás: kutató egyetem? — a filozóifa láthatóvá tétele a nagyközönség felé — kell-e a teljesítmény? — van-e kitüntetett közéleti szerepe a filozfusoknak? — hagyományos értelmiségi feladatok — bölcsészek vs. természettudósok.

E-sportok

1. rész

Szerk: Palotai Nándor, vendégek: Németh Beatrix, Tóta Gábor, Bíró Balázs, az Egymillióan a magyar e-sportért mozgalom képviselői.
Bevezetés a profi számítógépes játékosok (elektronikus sportolók) világába.

2. rész

Műsorvezető:Palotai Nándor, vendégek: Keszei Nikolett, Debreceni Péter, Beres György
Kedvcsináló a Dota2 valamint a Counterstrike Global Offensive programokhoz.

3. rész

Gyakorlati tudnivalók League of Legends játékosoknak
Műsorvezető:Palotai Nándor, vendégek: Fontos Dániél, Beres György, Kiss Balázs

Hungarian Germans

A program by Erasmus students (2014)

In German language

TRANSCRIPT IN ENGLISH

It’s crowded in the foyer of the Müvesz Cinema in Budapst. It’s Fridaymorning. Usually, the cinema is closed during this time. Not today. Today, there are hundreds of pupils for the FilmFestival „Abgedreht“. The pupils produced films about the Hungarian Germans.

„Abgedreht“, the hungarian-german Filmfestival, is for pupils between the ages of 14-19 young film-producers between the ages of 19 and 35. It’s about showing their view on the Hungarin-Germans in form of Short-Films. The young film-producers are supposed to make advertising-spot for the Hungarian-Germans.
We show hungarian-german literature, it’s a very old cradle-song called „Schlaf Kindlein, schlaf“. It’s from the 19th century. And there’s also a cradle-song by Klaus Klotz. This is an overworked version of the first one and it has a totally different meaning from the first one. / The dog is nerved and he runs away, because his lordlings don’t want to do anything with him. When he’s in the city, he becomes scared and the he goes back home. And then he realizes that he’s also a Schwabian. / We want to organize a birthday-party for Sara, but Sara doesn’t feel good in modern clothings. This is why she dresses up in an schwabian dress.

The student which are gathered here, are mostly Hungarian-Germans. It means: They are decendants of Germans, who immigrated to Hungary hundreds of years ago. The term „Hungarian-German“ is diffuse. Many Hungarian-Germans don’t live in Hungary anymore – because of Trianon. But they all share a thing: they are living between two cultures.

Being Hungarian-German means, being a German in Hungary so to say. This is different from the community. But on the other side, we also belong to Hungary. It’s an interesting mixture. / It’s not only belonging to one Nationality, but belonging to two. It’s the german and the Hungarian nationality. This is kind of a mixtured-identity. You try to combine it.

The first germans arrive in Hungary shortly after the foundation of the country. They are popular. Cities are being built after german example, they are seen as hard-working and they are welcome in Hungary. They find a new home.

Poem

Despite the fact that the Hungarian-Germans are called „Schwaben“, only two percent of the immigrants are actually from Schwaben. There are different phases of immigration. Most of the immigrants are wealthy, hard-working and conformed. WW II brings a change.

There were few which always sympathized with Hitler. They stood by him and they even were in the SS. They were interested in the German fascism and thought it was good. But there were also Germans who didn’t want to be part of all of this. They went to church. Nobody knows how many there were of them. But after the war, everybody was seen as a Nazi.

The Hungarian-Germans were brought to the SU. Until 1950, there were no German-Classes for the hungarian-german students. There was no cultural work, no press. Many emmigrated. After a while, the language got lost. Until today, there are fewer and fewer Hungarian-Germans which still know German.

If you have an identity, you need to work for it. Also, if you want to keep the language. But of course, if you are often in a community where you can’t practise this, then it’s easier to be conformed. This is why still many don’t care about they hungarian-german heritage.

Monika Ambach is the director of the „Zentrum“. They care for the hungarian-german heritage in Budapest.

Since September 2013, we work here on programmes for the Hungarian-Germans. We have theatre-plays, lectures, wine-tastings and so on. Everything what’s interesting for the people. It’s a very diverse work.
In Budapst, it’s hard to offer programmes, because there is a lot already, also for german-speaking people.

Monika Ambach cares for the German language. She herself is a Hungarian-German. And it’s important for her that she speaks two languages.

I’ve combined my private with my professional life. I’ve always worked on something which was linked to the german minority. I’ve been for a long time a moderator in the hungarian TV, of course for the german programme. Now, I have the possibility to work for the „Zentrum“. So, it’s easy for me to be with the Hungarian-Germans, because I see them at work and also in my private life.

For others, this is not so easy. They can’t practise their German so often. That’s why the events of the „Zentrum“ are so important. Here, Hungarian-Germans can meet and talk – most of the time in German. For Monika Ambach, being Hungarian-German is part of the identity.

I think, it gives you the possibility to develop yourself. Some find it in art, music or in working in a garden. Others find their german roots and like it to be in a choir or to travel and meeting other poepole.

Monika Ambach also cares for the following generations.

The biggest question for all is, how to pass my heritage to my children. It’s a big question right now. We have to combine the future with the present and also the past.

Poem

Daniel Schröder sees himself as a hungarian-german European. He’s part of the younger generation, Monika Ambach aim at. He speeks German and Hungarian fluently. He’s living with his family in Stuttgart. Right now, he is in Budapest for his Erasmus-Semester.

I just wanted to live in Budapest for a longer period of time. I’ve been many times here, it’s a wonderful city. And I just wanted to life in the country, where my ancestors come form.

He’s working on his heritage. Also, when he’s in Stuttgart.

There is a cultural institute in Stuttgart and there are many events. There’s also a youth centre and a centre for hungarian speaking students. There is another club for Germans with Hungarian-German roots. But there, only the old people speak Hungarian, that’s not so much fun. I prefer to meet with the others in the hungarian cultural institute. It’s always fun to meet hungarian students at University.

His parents always helped him to find out about his hungarian roots. When he was a child, his family has often traveled to Hungary – though it was a long and exhausting trip. The border controls were annoying. Everything needed to be controled.

We’ve had toys with us, my brother and me. This was also controlled by the police. Because we could have hidden something in there.

Daniel remembers these trips very well. He’s glad that Europe has changed.

Since I was a child, Europe grew together more and more. In the 90s, Hungary was not part of the European Union. You’ve had to wait three hours at the border. There were very huge differences between Germany and Hungary. Nowadays, Hungary is part of the Western culture, it’s more or less like Germany: part of the European Union. I can’t think anymore in categories like East and West or German or Hungarian. Everything is so similar now.

Daniel, the hungarian-german European. It means for him speaking Hungarian and German. Also to talk in English. Living in Budapest for a period of time. Meeting other Hungarians and Hungarian-Germans in Germany. It doesn’t mean dancing folk dances or listenting to Brassmusic – like for many others.

The hungarian-german culture is very interesting, because many only think of dancing, old songs or brassmusic. But now, there is a new generation which tries to combine modernity with culture, to keep the culture alive.

Mixing the modernity with the culture – it’s also something which the Filmfestival „Abgedreht“ tries. Right now, there is a pause in the cinema. Everybody’s waiting for the second half of the presentation. Also Sebastian takes part in „Abgedreht“ – for the third time now. He produced a film with his class. This time it’s about a Schwabian dog and Clichees about Schwabians.

He loves to collect things, eating, loud music and saving money. These things. / Do you think that’s part of being a Schwabian? / Somehow well…yes, kind of.

Sebastian and his classmates collected these clichees in the classroom. He has great hopes: the last three times, his team won a prize.

The year before last year we were first, last year third and this year, we take part for the third time. We’re here every year.

The presentation starts again. Sebastian and the others are watching a movie about traditional dresses. His film was shown already in the first part. Now he has to check out his competitors.
Monika Ambach, who also organizes this Festival thinks it’s a good opportunity for young people to find out about Hungarian-Germans.

They meet people, old people, younger people. They have to research about different things. This is how they get to know a lot of things about the Hungarian Germans. It’s really important, I think. For me, the festival is always interesting. It’s a weird feeling. You congratulate the winners, but there are always losers. And if there’s a 15-year-old that he’ll come back next year for sure – that’s just great.

Sebastian is disappointed. He didn’t win anything. Though, he’ll come back next year. Although most of them don’t dance folk dances, wear traditional dresses or are part of a brassband – they are Hungarian-Germans.

Music:
„Die alte Gärtnerei“ for Solo-Piano, Martin Hauber, Drei Miniaturen für Klavier, 10. April 2008, Oomoxx Media
„Seid gegrüßt ihr Deutschen Brüder“; Text: Dr. Ernst Imrich; Melodie: Prof. Ludwig Hackl (1918); played by Ungarndeutsche Jugendblaskapelle
Paradise, Colplay, Paradise, 9. September 2011, EMI UK (Piano Version)

Poems:
Franz Zeltner – Meine zwei Sprachen
János Szábo – Mein Vaterland